Így változott a regisztrált álláskeresők száma Szekszárdon az elmúlt 10 év során

Így változott a regisztrált álláskeresők száma Szekszárdon az elmúlt 10 év során

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatbázisa alapján megállapítható, hogy több mint 70 százalékkal csökkent a regisztrált álláskeresők átlagos száma az elmúlt 10 év során Szekszárdon. A csökkenés különösen 2012 és 2015 között volt igazán nagy mértékű, amely három év alatt 68 százalékkal fogyatkoztak meg a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál nyilvántartott álláskeresők.

Ezt követően azonban egy viszonylag hullámzó trend alakult ki, hisz 2015 és 2016, valamint 2018 és 2020 között is emelkedett a regisztrált álláskeresők átlagos száma a városban. Előbbi esetében egy közel 29 százalékos, míg utóbbiéban egy 36,8 százalékos növekedésről beszélhetünk. Utóbbi kapcsán persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy a pandémia kirobbanásával tarkított 2020-as évben az álláskeresői számok nem csak Szekszárdon, hanem az ország valamennyi városában emelkedtek.

Regisztrált álláskeresők átlagos száma Szekszárdon (2012-2022)

Regisztrált álláskeresők száma

 

Az NFSZ havonta frissülő regisztere ugyanakkor nem csak az álláskeresők számáról szolgáltat információkat, hanem a nemek, korosztályok és iskolai végzettség szerinti megoszlásukról is. Az ez alapján készített összesítő táblázatunkból látszik, hogy a nemek lebontásában megközelítőleg hasonlóan alakultak a számok az elmúlt 10 év során, az eltérések mindössze néhány százalékosak voltak. Emellett pedig nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy jellemzően a férfiak vagy a nők lettek volna többségben az álláskeresők között, hisz a különbségek többször is megfordultak.

A Szekszárdi Járási Hivatalnál regisztrált álláskeresők száma évenkénti átlagban (2012-2022)

Regisztrált álláskeresők évenként

 

Ennél már jóval élesebb differenciák bontakoztak ki a korosztályok szerinti összehasonlításból, ami alapján látható, hogy szinte minden évben a 25-54 éves korosztályból került ki a regisztrált álláskeresők kétharmada Szekszárdon. Számuk ugyanakkor – hasonlóan a 25 év alattiakéhoz – meredeken csökkent az elmúlt 10 év során, nem úgy, mint az 55 év és feletti korosztályé, akik 2022-ben is a korábbi esztendőkhöz hasonló mértékben voltak jelen a szekszárdi álláskeresők között.

Ugyancsak nagyok az éltérések az iskolai végzettség szerinti összevetésben is, hisz a csupán általános iskolát végzettek minden évben a 41-47 százalékát tették ki a szekszárdi regisztrált álláskeresőknek. Őket követik a szakiskolát, szakmunkásképzőt teljesítők 26-30 százalékos, a szakközépiskolai, technikumi képesítéssel rendelkezők 14-16 százalékos, majd a gimnáziumot végzettek 7-10 százalékos aránya. A sort végül a főiskolát, egyetemet is megjártak zárják, akik mindössze 4-7 százalékos arányban voltak jelen Szekszárd regisztrált álláskeresői között a vizsgált időszakban.

Forrás: Az elemzést készítette a SzekszardAllas.hu, az adatok forrása a NFSZ.