Menedzsment

Ügyvezető igazgató munkakörbe kollégát keresünk Szekszárd és környékén

Az álláshirdetés több mint 40 napja lett feladva.
Munkavégzés helye: Szekszárd és környéke
2018. 05. 24. 09:13

ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlése pályázatot hirdet a tulajdonában álló ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására.

A foglalkoztatás jellege, időtartama:

 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján vezető tisztségviselőként, 3 hónap próbaidő kikötésével, 2018. július 1-től határozatlan idejű jogviszonyban.

A munkavégzés helye:

 • ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. főtevékenysége:

 • hulladékgazdálkodás (hulladékgyűjtés, -szállítás, ártalmatlanítás)

Az ügyvezető igazgató fő feladatai:

 • Ügyvezetői teendők ellátása, a gazdasági társaság vezetése és gazdaságos működtetése, képviselete.
 • A cég jövőképének kialakítása, a fejlesztési irányok kidolgozása.
 • Munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett.
 • Folyamatos kapcsolattartás a tulajdonosokkal.
 • A társaság beszámolási kötelezettségeinek teljesítése.
 • A gazdasági társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, azok betartatása.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • egyetemi, vagy főiskolai végzettség,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek,
 • B kategóriás vezetői engedély.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat,
 • vállalkozási gyakorlat,
 • vezetői tapasztalat,
 • helyismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
 • a pályázó vezetői elképzeléseit a gazdasági társaság működésével, gazdálkodásával kapcsolatban,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot az ügyvezetői tisztség elfogadásáról,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozatot arról, hogy a Polgári Törvénykönyv III. könyv III. cím VI. fejezet 3:22, valamint 3:115 §, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok, illetve összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálása során nyilvános, vagy zárt ülés tartását kéri.

Javadalmazás:

 • A bérezés és egyéb juttatások a Felek megállapodása alapján kerül megállapításra, az erre vonatkozó elképzelést a pályázatban meg kell jelölni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Ács Rezső polgármester nyújt a 74/504-102 -es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet jegyzői titkárság.

A pályázatokat írásban, egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani, és a zárt borítékon kérjük feltüntetni: „ALISCA TERRA Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat a társasági szerződés 11.2 pontjában foglaltaknak megfelelően az ALISCA TERRA Nonprofit Kft. taggyűlése bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről.

A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.